Bezpośredni dystrybutor produktów Tandex i Sonico w Polsce
Menu Szukaj

Regulamin sklepu

Niniejsze zapisy stanowią regulamin sklepu internetowego tandex.pl

oraz Firmy

D&B

Właścicielem strony internetowej, domeny i sklepu jest:

D&B Handel i Usługi D. Rutkowski

05-502 Piaseczno

Ul. Miła ½

NIP 123-005-28-63

 

Adres korespondencyjny:

D&B

05-540 Zalesie Górne

Ul. Tęczowa 2

Tel 602 223 707

Tandex@wp.pl

1. Sklep Internetowy  oferuje zakupy w systemie sprzedaży wysyłkowej na terenie całego kraju.

2. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień oraz telefonicznie pod numerem stacjonarnym i komórkowym sklepu.

3. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę oraz poświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep w celu realizacji zamówienia.

5. Zamówienia można składać przez cały rok 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza zgłoszeń oraz telefonicznie w wyznaczonych godzinach.

6. Kupujący powinien prawidłowo wypełnić formularz zamówieni i podać w nim: Imię i nazwisko Adres na który ma być dostarczona przesyłka -(ulica, numer domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy)Numer telefonu i adres e-mail (do potwierdzenia zamówienia i ewentualnego omówienia jego realizacji)

7. Nie będą realizowane zamówienia gdy:
a. formularz zamówienia został źle wypełniony
b. pracownikom sklepu nie udało się w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia potwierdzić go u zamawiającego ani telefonicznie ani drogą e-mail
c. zamówienie wzbudza wątpliwość (w takim przypadku najpierw następuje weryfikacja zamówienia telefonicznie)

8. Zamówione artykuły dostarczamy klientowi głównie za pomocą Poczty Polskiej lub Firmy kurierskiej za pobraniem (kupujący uiszcza opłatę listonoszowi lub w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki) lub po uprzedniej przedpłacie na konto. Na życzenie klienta przesyłamy paczki za pośrednictwem firm kurierskich.

9. Przesyłki z towarem przesyłamy na adres wskazany przez zamawiającego.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi 2-14 dni roboczych. Jeśli nie posiadamy w magazynie towaru i nie moglibyśmy dotrzymać terminu realizacji zamówienia, poinformujemy o tym fakcie zamawiającego na wskazany przez niego adres e-mail lub telefonicznie. W przypadku, gdy zamawiający uzgodnił z pracownikami naszego sklepu, że zapłata za towar nastąpi w formie przelewu, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia na nasze konto umówionej kwoty.

11. Koszt przesyłki pokrywa zamawiający. Jest to kwota zgodna z cennikiem Poczty Polskiej zależna od wagi oraz rodzaju przesyłki. Przy wysyłce kurierskiej – w zależności od wybranej firmy kurierskiej, według obowiązującego w niej cennika.

12. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada aktualną (minimum sześć miesięcy, najczęściej ponad rok) datę ważności i znajduje się w szczelnych firmowych opakowaniach, a urządzenia elektryczne posiadają gwarancję producenta ważną na terenie kraju.

13. Artykuły oferowane w sklepie posiadają niezbędne do obrotu w naszym kraju pozwolenia i certyfikaty.

14. Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar, należy podać w formularzu zamówienia nazwisko lub nazwę instytucji, dokładny adres, numer identyfikacji podatkowej NIP osoby lub firmy, na który ma być wystawiona.

15. Zamawiający upoważnia firmę D&B Handel i Usługi z siedzibą w Piasecznie ul. Miła 1/2 do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy. Wysyłamy oryginał faktury wraz z zamówionym towarem.

16. Ceny w sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

17. Klient ma 10 dni na zwrot towaru w nienaruszonym stanie, czas liczony jest od daty odebrania przesyłki

18. W przypadku produktów objętych promocją należy złożyć i opłacić zamówienie przelewem w trakcie trwania promocji. W innym przypadku cena promocyjna nie obowiązuje.

19. Firma D&B zastrzega sobie prawo obciążania karą umowną podmioty nie wywiązujące się z zawartych umów oraz użytkujące obiekty i przedmioty będące własnością i/lub w administracji Firmy. 

-w przypadkach  umów najmu, dzierżawy-trzykrotność kwoty z nich wynikających.

- w przypadku bezpodstawnego wystawienia noty bądź Faktury dwukrotną wysokością z niej wynikającą.

-w przypadku bezumownego wykorzystywania wszelkich materiałów, opisów, zdjęć, przedmiotów, obiektów i nieruchomości-trzykrotność średniej ceny rynkowej.20. Firma D&B zastrzega sobie prawo rozwiązania wszelkich zawartych umów z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

21 Firma D&B zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych przypadkach do naliczania opłat manipulacyjnych. W przypadku konieczności dosyłania duplikatów  będzie naliczana opłata specjalna w wysokości 20 zł netto od każdego dokumentu.

22. Wszelki transakcje przekraczające kwotę 10000 zł będą realizowane po pełnym opłaceniu wystawionej Faktury

23. Korzystanie z obiektów i przedmiotów będących własnością lub administrowanych przez Firmę D&B jest jednoznaczne z akceptacją cen oraz niniejszego regulaminu.

 

 

© TANDEX. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie KQS.store | Projekt i realizacja: Dotsell

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły